InsureSecs förmedlarregister är till för dig som vill känna dig trygg i ditt val av försäkringsförmedlare. Registret består av förmedlare över hela landet som lovat att följa god sed och möjliggör för dig att kontrollera om den förmedlare du väljer att anlita är licensierad.

En licensierad försäkringsförmedlare har bevisat aktuell kunskap inom sitt område och kan därför bistå med vägledning så att du kan göra välgrundade val och säkra investeringar.

Kraven för licens baseras på aktuella och relevanta lagar, regelverk och god sed för försäkringsförmedlare. Årtalet bredvid licensen visar när licensinnehavaren senast visade sin kunskap.

Läs mer om InsureSecs licenser

Läs mer om InsureSecs verksamhet

Försäkringsbolag med kunskapstestad personal

Nya regelverk och regleringar ställer höga krav på ordning och reda, inte minst för att värna om konsumenternas förtroende på försäkringsmarknaden.

I sitt arbete med att erbjuda förmedlarna hög kompetens och själva uppfylla de krav som ställs på förmedlarna har följande försäkringsbolag valt att låta den personal som arbetar gentemot förmedlarna genomgå kunskapstester hos InsureSec.

Klicka på försäkringsbolagets logga för att se certifierad personal.