Ansökan om registrering försäkringsförmedlare

Fysisk person som omfattas av tillstånd från Finansinspektionen

Skapa personligt användarkonto för dig som saknar förmedlartillstånd

Fysisk person som inte omfattas av tillstånd från Finansinspektionen

Skapa en företagsanvändare för förmedlarföretag eller -organisationer

Tillval: Ansökan om anslutning till Förmedlarregistret

Ansökan försäkringsbolag

Vänligen kontakta InsureSecs kansli så assisterar vi dig med ansökan.