Avtal & regelverk

Här hittar du InsureSecs avtal och regelverk.

De senaste versionerna av avtalen gäller från och med 1 mars 2018. Den senaste versionen av regelverket gäller från och med 7 januari 2016.

När du ansöker om registrering eller skapar en företagsanvändare godkänner du InsureSecs vid var tid gällande avtal och regelverk.

FÖRMEDLARAVTAL

FÖRETAGSAVTAL

REGELVERK

REGLER FÖR TESTDELTAGARE

Beställning av privat skrivningstillfälle

LG
MD
SM
XS