Företagsanslutning

Ett anslutet förmedlarföretag är synligt och sökbart i Förmedlarregistret. För att kunna ansluta ditt företag krävs att bland annat att minst 75 % av de anställda förmedlarna är licensierade samt att företaget av InsureSec bedöms vara ett skötsamt företag. Fullständiga villkor finns att läsa i InsureSecs regelverk.

Varför ska jag ansluta mitt företag till InsureSec?

Förmedlarföretag och -organisationer som ansluter sig till InsureSec blir sökbara i vårt register och får:

  • Tillgång till de registrerade anställdas uppgifter på ett djupare plan än vad som presenteras för allmänheten, t ex utbildningsdiplom
  • Använda InsureSecs logotyp som bevis på att företaget har registrerade förmedlare och att dessa följer InsureSecs regelverk
  • Möjlighet att samordna skrivningstillfällen för era förmedlare (minst 10 personer)
  • Möjlighet att en gång per år kostnadsfritt ställa en (1) fråga till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd ("begäran om uttalande" eller "begäran om förhandsbesked")

Om ett företag ingår i en förmedlarorganisation måste detta anges via företagsanvändaren hos InsureSec. Annars kommer vi att fakturera företaget separat istället för förmedlarorganisationen.

Företagsanvändare

Den som inte vill eller kan ansluta sitt företag till InsureSec kan ändå skapa en företagsanvändare. Skillnaden är att företagsanvändaren inte har rätt att använda InsureSecs logotyp och heller inte är synliga eller sökbara i Förmedlarregistret. Skapa företagsanvändare och ansök om företagsanslutning

Användarguide för företagsanvändare

Kostnad

Information om kostnader förenat med att registrera eller anslutna sitt företag hos InsureSec finns vår prislista.

LG
MD
SM
XS