Frågor & svar

Öppna alla Stäng alla

Avgifter och fakturering Öppna alla   Stäng alla

 • Till vem skickas fakturan?

  När vi fakturerar utgår vi ifrån de uppgifter om anställda, arbetsgivare och fakturamottagare som finns i InsureSecs register. Därför är det viktigt att både anställda och arbetsgivare kontrollerar att de uppgifter som finns om dem är aktuella.

  Faktura skickas till arbetsgivaren om denne är ansluten* till InsureSec och har bekräftat vilka som är anställda i företaget.

  Faktura skickas till individen om vi saknar uppgift om vem som är arbetsgivare eller om denne inte är ansluten* till InsureSec.

  * Gäller även företag som har en företagsanvändare.

  I vissa fall har en förmedlarorganisation tagit över betalningsansvar rörande sina medlemmar. För att InsureSec i dessa fall ska kunna fakturera korrekt krävs att medlemskapet är bekräftat av både företaget och organisationen i vårt register.

 • Varför står förmedlare som har slutat på företaget ändå med på fakturan?

  När vi fakturerar utgår vi ifrån de uppgifter som finns i InsureSecs register. När en anställning upphör behöver företagets kontaktperson logga in på företagsanvändaren och avsluta relationen i InsureSecs register. Kontakta därefter kansliet och be om en ny faktura.

 • Jag fick en betalningspåminnelse men har inte fått originalfakturan, vad beror det på?

  InsureSec skickar alla fakturor som bilagor i pdf-format via e-post. Det kan hända att de fastnat i något filter eller att de hamnat i skräppost-mappen. Det kan också vara så att leveransadressen har ändrats efter att fakturan först skickades ut. Kontakta i sådana fall kansliet på info@insuresec.se eller 08 410 415 75.