Tjänster för försäkringsbolag

Försäkringsbolag som köper InsureSecs förmedlartjänster får:

  • Tillgång till registrerad information om alla de av företaget anlitade eller anställda försäkringsförmedlare samt försäkringsrådgivare som är registrerade i InsureSec på ett djupare plan än vad som presenteras för allmänheten.
  • Möjlighet att licensiera personal inom marknadsstöd för förmedlings- och rådgivningsverksamhet och en arkiveringstjänst för anställdas utbildningshandlingar.
  • Tillgång till ett kostnadsfritt seminarium om regelefterlevnad per år för sina anställda, InsureSecs nyhetsblad och en fri fråga till disciplinnämnden per år.
  • Använda InsureSecs logotype som bevis på att företaget har registrerade förmedlare/rådgivare anställda eller anlitar dessa och att dessa följer InsureSecs regelverk.
  • Möjlighet att köpa till InsureSecs tilläggstjänster. Bland annat förmedlaranalys, förmedlarupplysning, rådgivaranalys samt rådgivarupplysning.

Kostnad

Kontakta kansliet för prisförfrågan.