Christoffer Eldskott

Namn Christoffer Eldskott

Adress Ringvägen 47a
90421 Umeå
Sverige

Telefon0706008994

Licenser
Senast uppdaterad
Årslicens Livförmedling + Avancerad rådgivning2018
Förklaring licens

Om förmedlaren även förmedlar försäkringar med sparande i andra värdepapper än fondandelar (depåförsäkring) – t ex aktier, obligationer och andra finansiella instrument – kan hen skriva ytterligare ett test som visar kunskaper inom detta. För att tilldelas licenstillägget Avancerad rådgivning krävs att förmedlaren först uppnått godkänt resultat för Årslicens Livförmedling. Se fullständiga kunskapskrav på InsureSecs hemsida.

Arbets-/uppdragsgivare
Nobu AB
Hjerta i Sverige AB