Peter Ejenstam

Namn Peter Ejenstam

Adress Marieholmsgatan 56
41502 Göteborg
Sverige

Telefon031-3388494

Licenser
Senast uppdaterad
Årslicens Personskadeförmedling2019
Förklaring licens

Årslicens Personskadeförmedling tilldelas den försäkringsförmedlare som genom InsureSecs kunskapstest bevisat sin kunskap inom grundläggande försäkringskunskap samt personskadeförsäkringar; t ex olycksfallsförsäkringar (inklusive arbetsskador och yrkessjukdomar) och sjukförsäkringar. Se fullständiga kunskapskrav på InsureSecs hemsida.

Årslicens Sakskadeförmedling Generalist2019
Förklaring licens

Årslicens Sakskadeförmedling tilldelas den försäkringsförmedlare som genom InsureSecs kunskapstest bevisat sin kunskap inom bl. a. förmedlarens roll och ansvar, ekonomi, juridik, riskhantering och relevanta försäkringsprodukter. Se fullständiga kunskapskrav på InsureSecs hemsida.

Årslicens Livförmedling2019
Förklaring licens

Årslicens Livförmedling tilldelas den livförsäkringsförmedlare som genom godkänt resultat på InsureSecs kunskapstest bevisat sin kunskap inom grundläggande försäkringskunskap samt livförsäkringar; t ex tjänstepensioner, privata pensioner, livräntor och kapitalförsäkringar, med eller utan anknytning till fonder (fondförsäkring). Se fullständiga kunskapskrav på InsureSecs hemsida.

Arbets-/uppdragsgivare
Fenix Försäkringsmäklare AB
Nordic Brokers Association AB