Lennart Lund

Namn Lennart Lund

Adress Ålandsgatan 6
41132 Göteborg
Sverige

Telefon031161640

Licenser
Senast uppdaterad
Årslicens Livförmedling2019
Förklaring licens

Årslicens Livförmedling tilldelas den livförsäkringsförmedlare som genom godkänt resultat på InsureSecs kunskapstest bevisat sin kunskap inom grundläggande försäkringskunskap samt livförsäkringar; t ex tjänstepensioner, privata pensioner, livräntor och kapitalförsäkringar, med eller utan anknytning till fonder (fondförsäkring). Se fullständiga kunskapskrav på InsureSecs hemsida.