Mikael Nilsson

Namn Mikael Nilsson

Adress Marieholmsgatan 56
41502 Göteborg
Sverige

Telefon0763-179604

Licenser
Senast uppdaterad
Årslicens Sakskadeförmedling Generalist2019
Förklaring licens

Årslicens Sakskadeförmedling tilldelas den försäkringsförmedlare som genom InsureSecs kunskapstest bevisat sin kunskap inom bl. a. förmedlarens roll och ansvar, ekonomi, juridik, riskhantering och relevanta försäkringsprodukter. Se fullständiga kunskapskrav på InsureSecs hemsida.

Arbets-/uppdragsgivare
Fenix Försäkringsmäklare AB
Nordic Brokers Association AB